x

#{title}

#{text}

x
error

#{title}

#{text}

x
success

#{title}

#{text}

  •   Clock Wednesday, 20. November 2019 03:49
  Recruitment
class 1 Bard 2
class 2 Beastlord 2
class 3 Berserker 2
class 15 Cleric 1
class 16 Druid 1
class 4 Enchanter 1
class 5 Magician 1
class 6 Monk 2
class 7 Necromancer 1
class 8 Paladin 1
class 9 Ranger 2
class 10 Rogue 2
class 11 Shadow Knight 1
class 12 Shaman 2
class 13 Warrior 1
class 14 Wizard 2
Apply
Leaderboard:
class 1 Bard
Inwin150
Tuia119
Bazongas74
Rydah22
class 2 Beastlord
Nimblick38
class 3 Berserker
Zakluk114
Cataaclysm75
class 15 Cleric
Enjo474
Fullton34
class 16 Druid
Pairadox136
Sidfreak98
Donnaelder98
Eidos20
class 4 Enchanter
Istraa867
Onizenu291
Lothnor241
Cisserian21
class 5 Magician
Sampi753
Maician131
Pikake27
Silaten26
class 6 Monk
Kythor613
Tarnna347
Maximusdeity41
class 7 Necromancer
Azzimon111
Toxxik110
Liister51
class 8 Paladin
Ninamwen729
Beena142
Fithh123
Drrake83
class 9 Ranger
Dreen535
Strumph158
Ipee65
Blitzen47
class 10 Rogue
Shimp165
Wakenbayke74
class 11 Shadow Knight
Starlene154
Soulleach41
Cleanemup6
class 12 Shaman
Teylana361
Felixo197
Finalpuff164
Neale79
class 13 Warrior
Benelan256
Bigbadbammer104
Seastalion81
Caradab62
class 14 Wizard
Arouch798
Draag153
Qildydar87
Lonadaeyen66
  # Name Type Earned Spent Adjustment Current Last Raid Raids (30 days) Raids (90 days) Raids (lifetime) Last Item Last Item
1
Aeauvan Main 21 16 31 36 11.19.19 13.79% (4/29) 9.09% (6/66) 4.64% (14/302) Scaleborn Bracer Facet 03.25.19
2
Alahanis Main 110 126 64 48 11.19.19 100% (29/29) 93.94% (62/66) 94.29% (66/70) Veiled Victorious Horizon Legionnaire Breastplate 11.03.19
3
Arouch Main 2524 2424 698 798 11.18.19 72.41% (21/29) 80.3% (53/66) 74.82% (2401/3209) Veiled Victorious Horizon Binding Arms Muhbis 09.30.19
4
Avarian Main 2 0 0 2 11.12.19 3.45% (1/29) 1.52% (1/66) 11.11% (1/9) Never
5
Azzimon Main 103 60 68 111 11.19.19 100% (29/29) 96.97% (64/66) 96.97% (64/66) Flask of Evening Fog 11.18.19
6
Bazongas Main 45 5 34 74 11.17.19 37.93% (11/29) 37.88% (25/66) 39.68% (25/63) spire 11.17.19
7
Beena Main 1409 1523 256 142 11.11.19 37.93% (11/29) 25.76% (17/66) 55.38% (1369/2472) Scaleborn Gloves Facet 08.26.19
8
Benelan Main 8160 9539 1635 256 11.19.19 100% (29/29) 98.48% (65/66) 92.31% (3194/3460) Veiled Victorious Horizon Binding Legs Muhbis 11.11.19
9
Bigbadbammer Main 279 325 150 104 11.19.19 93.1% (27/29) 95.45% (63/66) 96.76% (179/185) Exultant Inhabited Muhbis 10.08.19
10
Bigmartin Main 518 754 258 22 11.18.19 79.31% (23/29) 77.27% (51/66) 32.55% (415/1275) Exultant Inhabited Muhbis 11.11.19
11
Blitzen Main 41 0 6 47 11.19.19 20.69% (6/29) 27.27% (18/66) 30.14% (22/73) Never
12
Budy Main 9 0 6 15 10.20.19 0% (0/29) 7.58% (5/66) 11.63% (5/43) Never
13
Caradab Main 1477 1979 564 62 11.18.19 75.86% (22/29) 71.21% (47/66) 68.28% (1341/1964) Veiled Victorious Horizon Binding Arms Muhbis 10.21.19
14
Cataaclysm Main 44 5 36 75 09.23.19 0% (0/29) 1.52% (1/66) 11.52% (28/243) Dreadspine 12.30.18
15
Cisserian Main 13 0 8 21 09.08.19 0% (0/29) 10.61% (7/66) 10.61% (7/66) Never
16
Cleanemup Main 5 0 1 6 08.26.19 0% (0/29) 3.03% (2/66) 3.03% (2/66) Never
17
Dekkari Main 735 975 259 19 11.10.19 24.14% (7/29) 46.97% (31/66) 79.87% (611/765) Veiled Victorious Horizon Binding Arms Muhbis 10.21.19
18
Donnaelder Main 1253 1646 491 98 11.19.19 96.55% (28/29) 81.82% (54/66) 37.87% (1204/3179) Exultant Inhabited Muhbis 10.14.19
19
Draag Main 5891 6664 926 153 11.11.19 41.38% (12/29) 28.79% (19/66) 57.69% (1996/3460) Veiled Victorious Horizon Binding Wrist Muhbis 11.05.19
20
Dreen Main 5519 6050 1066 535 11.19.19 79.31% (23/29) 56.06% (37/66) 77.83% (2693/3460) Veiled Victorious Horizon Binding Feet Muhbis 11.17.19
21
Drrake Main 340 457 200 83 11.19.19 82.76% (24/29) 90.91% (60/66) 87.45% (223/255) Exultant Inhabited Muhbis 11.17.19
22
Eidos Main 150 216 86 20 11.19.19 100% (29/29) 100% (66/66) 97.89% (93/95) Veiled Victorious Horizon Binding Wrist Muhbis 11.12.19
23
Enjo Main 8705 10134 1903 474 11.19.19 96.55% (28/29) 96.97% (64/66) 97.69% (3380/3460) Exultant Inhabited Muhbis 10.21.19
24
Expect Main 111 161 68 18 11.19.19 75.86% (22/29) 84.85% (56/66) 78.57% (66/84) Flame's Heart 11.17.19
25
Felixo Main 696 550 51 197 10.15.19 0% (0/29) 1.52% (1/66) 21.4% (647/3024) Scaleborn Bracer Facet 07.29.19
26
Finalpuff Main 1531 1916 549 164 11.19.19 79.31% (23/29) 51.52% (34/66) 39.13% (1354/3460) Smoke Hides the Flames 05.28.19
27
Fithh Main 9381 11008 1750 123 11.19.19 100% (29/29) 95.45% (63/66) 98.06% (3393/3460) Arc of the Saffron Sky 11.05.19
28
Fullton Main 4911 6517 1640 34 11.19.19 100% (29/29) 100% (66/66) 97.63% (3378/3460) Veiled Victorious Horizon Binding Legs Muhbis 11.10.19
29
Inarra Main 4 0 0 4 10.06.19 0% (0/29) 3.03% (2/66) 4.88% (2/41) Never
30
Inwin Main 98 8 60 150 11.19.19 75.86% (22/29) 50% (33/66) 26.09% (66/253) Icicle of Wandering Willfulness 11.03.19
31
Ipee Main 76 40 29 65 10.07.19 0% (0/29) 4.55% (3/66) 22.75% (48/211) World's Weight 06.30.19
32
Istraa Main 8735 9514 1646 867 11.19.19 100% (29/29) 100% (66/66) 99.42% (3440/3460) Exultant Inhabited Muhbis 09.10.19
33
Kaoz Main 4 0 2 6 09.03.19 0% (0/29) 3.03% (2/66) 0.27% (4/1467) Never
34
Karielo Main 3 0 3 6 09.23.19 0% (0/29) 3.03% (2/66) 3.92% (2/51) Never
35
Kythor Main 3480 3841 974 613 11.05.19 13.79% (4/29) 30.3% (20/66) 88.7% (3069/3460) Exultant Inhabited Muhbis 08.18.19
36
Liister Main 137 172 86 51 11.19.19 55.17% (16/29) 42.42% (28/66) 57.64% (83/144) Veiled Victorious Horizon Binding Wrist Muhbis 10.15.19
37
Lonadaeyen Main 52 7 21 66 11.10.19 6.9% (2/29) 15.15% (10/66) 6.22% (36/579) Depths Singing Blade 09.15.19
38
Lothnor Main 5701 6779 1319 241 11.17.19 72.41% (21/29) 78.79% (52/66) 87.25% (3019/3460) Veiled Victorious Horizon Binding Wrist Muhbis 10.08.19
39
Maician Main 290 320 161 131 11.11.19 17.24% (5/29) 25.76% (17/66) 77.37% (188/243) Exultant Inhabited Muhbis 08.05.19
40
Marko Main 33 0 19 52 11.19.19 41.38% (12/29) 31.82% (21/66) 32.81% (21/64) Never
41
Maximusdeity Main 16 0 25 41 09.10.19 0% (0/29) 6.06% (4/66) 7.91% (11/139) Drape of the High Arcron 07.09.19
42
Neale Main 99 80 60 79 11.19.19 79.31% (23/29) 83.33% (55/66) 84.29% (59/70) Veiled Victorious Horizon Binding Feet Muhbis 11.11.19
43
Nimblick Main 4299 4782 521 38 11.18.19 58.62% (17/29) 59.09% (39/66) 53.32% (1845/3460) Veiled Victorious Horizon Binding Wrist Muhbis 11.17.19
44
Ninamwen Main 3214 3547 1062 729 11.19.19 89.66% (26/29) 93.94% (62/66) 93.44% (3047/3261) Exultant Inhabited Muhbis 11.10.19
45
Onizenu Main 5455 5821 657 291 11.19.19 100% (29/29) 98.48% (65/66) 74.62% (2582/3460) Smoke Hides the Flames 10.20.19
46
Pairadox Main 341 406 201 136 09.24.19 0% (0/29) 7.58% (5/66) 55.11% (264/479) Scaleborn Bracer Facet 06.25.19
47
Pikake Main 1866 2288 449 27 11.19.19 100% (29/29) 90.91% (60/66) 73.12% (1733/2370) Elegant Winds Sash 11.11.19
48
Qildydar Main 52 7 42 87 11.19.19 34.48% (10/29) 43.94% (29/66) 45.71% (32/70) Flawless Conflagrant Diamond 10.08.19
49
Rydah Main 19 0 3 22 11.11.19 10.34% (3/29) 12.12% (8/66) 1.72% (10/583) Never
50
Sampi Main 1393 1250 610 753 11.19.19 100% (29/29) 87.88% (58/66) 72.91% (1249/1713) Veiled Victorious Horizon Binding Arms Muhbis 10.14.19
51
Seastalion Main 1818 2403 666 81 11.19.19 55.17% (16/29) 65.15% (43/66) 79.48% (1689/2125) Exultant Inhabited Muhbis 11.18.19
52
Shimp Main 3102 3962 1025 165 11.19.19 86.21% (25/29) 84.85% (56/66) 73.15% (2531/3460) Rod of Effortless Might 10.20.19
53
Sidfreak Main 986 1283 395 98 11.19.19 86.21% (25/29) 87.88% (58/66) 84.68% (857/1012) Sensible Shoulder Pads 11.11.19
54
Silaten Main 27 15 14 26 11.19.19 68.97% (20/29) 30.3% (20/66) 71.43% (20/28) Stoneshadow Balefire Ring 11.12.19
55
Soulleach Main 25 0 16 41 11.11.19 51.72% (15/29) 27.27% (18/66) 52.94% (18/34) Never
56
Starlene Main 289 305 170 154 11.17.19 41.38% (12/29) 62.12% (41/66) 74.12% (189/255) Arc of the Saffron Sky 10.14.19
57
Strumph Main 4398 5541 1301 158 11.19.19 100% (29/29) 96.97% (64/66) 92.25% (3192/3460) Veiled Victorious Horizon Binding Legs Muhbis 09.23.19
58
Tarnna Main 3994 4422 775 347 11.19.19 89.66% (26/29) 83.33% (55/66) 51.24% (1773/3460) Ring of Reparm 10.08.19
59
Teylana Main 2723 3252 890 361 11.19.19 93.1% (27/29) 96.97% (64/66) 74.19% (2567/3460) Smoke Hides the Flames 09.10.19
60
Toxxik Main 4065 5067 1112 110 11.19.19 100% (29/29) 100% (66/66) 83.93% (2904/3460) Veiled Victorious Horizon Binding Wrist Muhbis 10.08.19
61
Tuia Main 2071 2670 718 119 11.19.19 51.72% (15/29) 46.97% (31/66) 73.44% (1960/2669) Axe of the Whispering Winds 10.21.19
62
Wadin Main 1514 2001 514 27 11.17.19 58.62% (17/29) 60.61% (40/66) 68.97% (1398/2027) World's Weight 11.17.19
63
Wakenbayke Main 80 10 4 74 06.09.19 0% (0/29) 0% (0/66) 8.17% (59/722) Ioulin's Warrant 10.14.18
64
Zakluk Main 449 397 62 114 11.19.19 86.21% (25/29) 80.3% (53/66) 52.55% (402/765) Veiled Victorious Horizon Binding Feet Muhbis 11.11.19
... found 64 characters

arrow